Complimenten, klachten, suggesties

Artsen en medewerkers van Ziekenhuis Amstelland doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen en begeleiden. Het kan voorkomen dat u iets met ons wilt delen. Dat kan als u heel tevreden bent en een compliment wilt geven aan het ziekenhuis, of een individuele zorgverlener. Dat zouden wij graag horen. Het kan ook zijn dat er iets in het ziekenhuis gebeurt wat u als vervelend of onjuist ervaart. Ook dat horen we graag, zodat we de kwaliteit van zorg en dienstverlening kunnen verbeteren.  

Op deze pagina's vindt u informatie over en kunt u:

Het is niet de bedoeling via deze formulieren medische vragen te stellen of uw afspraken af te zeggen. Deze worden niet in behandeling genomen.

Voor vragen over de kosten van uw ziekenhuisbezoek en/of de factuur kunt u terecht op de pagina Kosten en verzekering.