Klachtenformulier

Via onderstaand formulier kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Ziekenhuis Amstelland.

LET OP! Dit formulier is niet bedoeld voor het afzeggen van afspraken, medische vragen of andere zaken dan het indienen van een klacht!

Klachtenformulier