Verbetersuggestie melden

Heeft u geen klacht maar wel ideëen hoe het beter kan in het ziekenhuis? U kunt dan een verbetersuggestie melden. Vul onderstaand verbetersuggestieformulier in.

Verbetersuggesties zijn dingen waarvan u denkt: dat zou ik wel eens anders willen zien om mijn bezoek aan het ziekenhuis aangenamer te maken. Een suggestie kan betrekking hebben op voorzieningen in en om het ziekenhuis (bijvoorbeeld: de bewegwijzering, de restaurantvoorzieningen) maar ook op de verpleging of verzorging, de manier waarop men met u omging, op de informatie die u wel of niet kreeg, enz.

Klachten
Wilt u liever een klacht indienen? Dat kan op de pagina Klacht indienen.