Anamneseformulier overgangsklachten

Algemene gegevens

Lichamelijke anamnese

Specifieke gegevens rondom menstruatie

Greene’s Climacteriële Scorelijst 

Wilt u de onderstaande overgangsklachten een cijfer geven. De cijfers geven de ernst van uw klachten aan.

0 = klachten afwezig

1 = af en toe aanwezig (komt voor, maar niet storend)

2 = vaak (storend in mijn activiteiten

3 = heel vaak (activiteiten moeten onderbroken worden)

Vragenlijst risicofactoren