Vragenformulier Xtrakids

Vragenformulier voor ouders van kinderen met overgewicht of obesitas

Vul dit vragenformulier samen uw kind in. 

Graag zouden wij de groeigegevens (lengte en gewicht) van 0 jaar tot heden bekijken. Wilt u hiervoor het groeiboekje van het consultatiebureau meenemen en (bij kinderen ouder dan 4 jaar) de groeigegevens opvragen bij de GG & GD of de schoolarts?

Deze gegevens zijn essentieel voor een goede beoordeling van uw kind door de kinderarts.

ALGEMEEN

VOORGESCHIEDENIS

GENEESMIDDELEN

Als uw kind in de afgelopen twee weken geneesmiddelen gebruikt heeft, wilt u die middelen of de verpakking ervan dan meenemen naar de kinderarts.

INENTINGEN

FAMILIE

Vader (biologische)

Moeder (biologische)

Vragen over aandoeningen in de familie
De volgende vragen hebben betrekking op opa’s, oma’s, tantes, neven, nichten van het kind en de biologische ouders. Geef ook aan of het familielid van vaderszijde of moederszijde van de familie is en op welke leeftijd de aandoening ontstond.

ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE

BABY

VOEDING

ONTWIKKELING

LICHAMELIJKE KLACHTEN

Luchtwegen / Hart

Maag / Darmen

Nieren / Blaas / Urinewegen

Meisjes:

Jongens:

Spieren / Skelet

Hersenen

Zintuigen / Huid