Vragenlijst inventarisatie tinnitus

Het doel van deze vragenlijst is om te kijken hoe bij u tinnitus wordt veroorzaakt en hoe groot de impact is op uw dagelijks leven. We vragen u deze lijst in te vullen, voorafgaand aan uw afspraak op de Polikliniek KNO in verband met oorsuizen.

De vragenlijst wordt verzonden via een versleutelde email (zie sleuteltje bovenin uw browser) ter bescherming van de privacy van gevoelige gegevens. 

Geef aan elke vraag een waarde van 4 (ja), 2 (soms) of 0 (nee) punten.