Bezoek aan de kinderarts

"Als je niet helemaal gezond bent, moet je soms naar de kinderarts in het ziekenhuis. Ook als je geopereerd wordt en één dag naar het ziekenhuis moet, ga je eerst langs de kinderarts. Dit om je voor te bereiden op de operatie."

Als je binnenkort naar de kinderarts komt, ga je naar de kinderpolikliniek in het ziekenhuis. Meestal moet je dan nog even wachten in de wachtkamer. Daar zitten vaak nog meer kinderen te wachten. Je mag er even spelen met het speelgoed. Als je aan de beurt bent, wordt je naam geroepen en mag je samen met je ouders naar de kinderarts. 

Ben je voor het eerst op de kinderpoli?
Als je voor het eerst bij de kinderarts komt, wil de arts precies weten hoe het met je gaat. Daarom stelt hij of zij je allerlei vragen. Vaak wil de arts je ook even onderzoeken. De arts vertelt precies wat hij of zij gaat doen. Soms ziet de arts meteen wat er aan de hand is. Soms is het nodig dat er verder onderzoek wordt gedaan. Als je bezoek aan de arts klaar is, bespreekt de arts dit met jou en je ouders. Ze spreken dan af wat er gaat gebeuren om je beter te maken.

Kom je op controle?
Sommige kinderen komen voor controle bij de arts. De arts bespreekt dan met jou en je ouders hoe het nu met je gaat. Soms wordt je nog verder onderzocht.

"Soms vindt de kinderarts dat je naar de kinderpsycholoog moet." 

De kinderpsycholoog is anders dan de gewone kinderartsen en de verpleegkundigen. De kinderpsycholoog heeft geen witte jas aan. Als je bij haar op bezoek komt, ga je naar een aparte kamer. De kinderpsycholoog doet geen onderzoeken, maar gaat alleen met je praten, tekenen en spelletjes doen. Samen met jou en met je ouders maakt ze een plannetje om te zorgen dat je beter wordt en je weer beter voelt.