Mijn kind naar de kinderarts

De polikliniek
Op de polikliniek onderzoekt en behandelt de kinderarts kinderen die verwezen worden door de huisarts, jeugdarts of een andere specialist. Ook worden kinderen na een opname op de kinderafdeling voor controle teruggezien op de polikliniek. De kinderartsen worden op de polikliniek indien nodig ondersteund door onder andere co-assistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, kinderpsychologen, kinderfysiotherapeuten, diëtisten en lactactiedeskundigen.

Afspraak maken
Een afspraak maken na doorverwijzing door de huisarts of het consultatiebureau, kan telefonisch bij de Polikliniek Kindergeneeskunde.

Inschrijven bij eerste bezoek 
Voor het bezoek aan de kinderarts moet uw kind worden ingeschreven bij de inschrijfbalie van het ziekenhuis. Meer informatie over de inschrijving vindt u bij Inschrijven.

Naar de polikliniek
Na inschrijving kunt u zich melden bij de balie van de polikliniek Kindergeneeskunde.

Wachten?!
De kinderartsen doen hun best iedereen op tijd te helpen. Soms behoeft een kind echter meer aandacht dan de afgesproken tijd, waardoor er een wachttijd kan ontstaan en u wat later aan de beurt bent. Wij vragen hiervoor uw begrip. De assistenten houden u zoveel mogelijk op de hoogte van de wachttijd.