Mijn kind op de couveuseafdeling

Als uw baby wordt opgenomen op de couveuseafdeling, bespreekt de kinderarts dit met u. De couveuseafdeling is gevestigd op de Kinderafdeling van het ziekenhuis. Op de couveusekamer staan couveuses en wiegjes. Rond de couveuse staan vaak allerlei apparaten die nodig zijn voor de behandeling en observatie van uw baby. De apparatuur is aangesloten op een centrale monitor in de verpleegpost.

Aarzel niet om uw vragen en wensen met de verpleegkundige te bespreken die voor uw baby zorgt. Via de verpleegkundige kunt u ook een gesprek met de kinderarts aanvragen. In de couveusekamer liggen verschillende informatiemappen en informatiefolders ter inzage. 

U kunt dag en nacht de Kinderafdeling bellen om inlichtingen te vragen over uw baby, telefoonnummer (020) 755 6668. We willen u er op wijzen dat wij alleen informatie geven aan u als ouder (met ‘ouder’ worden zowel ouders als verzorgers bedoeld).