Naar huis

Vooraf is vaak moeilijk aan te geven hoe lang de opname van uw kind gaat duren. De kinderarts of de verpleegkundige meldt het u zo snel mogelijk als uw kind naar huis kan. Na opname op de couveuseafdeling bieden wij u de mogelijkheid tot rooming- in. Dit houdt in dat u een nacht kan komen slapen op een kamer samen met uw baby. Zo kan u alvast wennen aan de situatie van thuis en dit geeft u de mogelijkheid om vragen of andere dingen die u tegenkomt nog met de verpleegkundige te bespreken voor u naar huis gaat.

Voor u naar huis gaat, krijgt u informatie over verzorging, voeding en eventuele medicatie van de verpleegkundige. Bij ontslag krijgt u het volgende mee:

  • Afspraak voor controle op de polikliniek.
  • Informatiefolders voor thuis
  • Enquêteformulier.
  • Zo nodig een recept voor medicatie.

Wanneer u na opname op de couveuseafdeling naar huis toe gaat met uw baby, kan u ons tot uw eerste afspraak op de polikliniek rechtstreeks op het telefoonnummer van de kinderafdeling bereiken voor dringende vragen. U Kunt ook de kinderpolikliniek bellen.

Weer thuis
Sommige couveusekinderen zijn in de eerste maanden erg prikkelbaar en huilen soms wat meer. Is er gedrag waar u geen raad mee weet, dan kunt u contact opnemen met de kinderarts via de Kinderafdeling, (020) 755 6668 of uw huisarts.

Kraamhulp
Als uw baby op de couveusekamer is opgenomen en u naar huis gaat, dan kunt u voor de kraamtijd toch kraamhulp krijgen. Wanneer u in het ziekenhuis blijft gedurende de kraamtijd, dan vervalt de kraamhulp thuis. Het door u betaalde voorschot kunt u dan terug vragen. In sommige gevallen is het echter wel mogelijk om pas kraamhulp te krijgen als uw baby naar huis kan. Informatie hierover kunt u krijgen bij uw verzekeraar.