Verzorging en behandeling

Ontwikkelingsgerichte zorg
Op de couveusekamer wordt uw kindje verzorgd volgens de ‘ontwikkelingsgerichte zorgmethode’. Dat wil zeggen dat we kijken wat uw kindje aangeeft en aankan. De verzorging sluit hier zo veel mogelijk op aan. Ook is de couveusekamer minder fel verlicht en is gedempt geluid belangrijk. Om deze reden vragen wij u om gebruik van uw telefoon zoveel mogelijk te beperken.

Deze zorgmethode is afgeleid van het Amerikaanse NIDCAP (Newborn Individualised Care and Assessment Program). Hierbij heeft men ontdekt dat het aanpassen van de omgeving aan de baby in grote mate bijdraagt tot de ontwikkeling van de pasgeboren baby.

Samen zorgen voor uw kind
Ouders zijn altijd welkom op de couveusekamer. Met de verpleegkundigen wordt besproken hoe het met de kinderen gaat en worden afspraken gemaakt over de behandeling. Als u dit wenst, kunt u een afspraak maken met de kinderarts voor een gesprek om te bespreken hoe het met uw baby gaat.

Vanaf het begin betrekken bij u zoveel mogelijk bij de verzorging van uw baby. Zodra dit mogelijk is, kunt u zelf luiers verschonen, temperatuur opnemen en uw baby wassen. Als u wilt krijgt u hierbij hulp. 

Visie op borstvoeding
De visie van het Vrouw Kind Centrum (waar de Kinderafdeling en Couveusekamer deel van uitmaken) is erop gericht, om zowel de gezonde als de zieke pasgeborene optimaal te voeden en de binding tussen ouder en kind te bevorderen. Ziekenhuis Amstelland onderschrijft daarbij het belang van het geven van moedermelk als eerste keus en wil borstvoeding actief bevorderen en ondersteunen. 

Huid-op-huid contact
Bij huid-op-huid contact wordt uw baby met alleen een luier aan, op uw blote borst neergelegd. Dit kan zowel bij vader als bij moeder. Huid-op-huidcontact is heel belangrijk voor de ouder-kindbinding, het goed op gang komen van de borstvoeding, de ontwikkeling van uw baby en om bij te komen van de geboorte. De verpleegkundige geeft u hierover meer informatie. Meer informatie vindt u op de pagina Huid-op-huid contact.

Babywatchsysteem
Het ziekenhuis beschikt over een ‘Babywatch-systeem’. Met dit tv-systeem is het mogelijk dat de moeder die nog op de Verlosafdeling is opgenomen, haar baby in de couveuse kan zien op de tv bij haar bed. Meer informatie vindt u op de pagina Babywatchsysteem.

Babywatchsysteem