In het ziekenhuis

Op de dag van de operatie meldt u zich op de afgesproken tijd bij de Kinderdagverpleging op de Kinderafdeling. Op de afdeling krijgt uw kind een tweepersoonskamer. Een verpleegkundige verricht de vitale controles van uw kind, zoals de temperatuur en de hartslag. Daarna krijgt uw kind medicijnen toegediend als voorbereiding op de narcose. Meestal is dat een zetpil of een drankje. De medicijnen hebben een inwerktijd van een half tot twee uur. Tot aan de operatie kan uw kind wat spelen, lezen of tv kijken.

Vlak voor de operatie krijgt uw kind een operatiejasje aan en een naambandje om de pols. Eventuele contactlenzen of beugel moeten worden uitgedaan.

Narcose en operatie
Eén van de ouders brengt, samen met de verpleegkundige, het kind naar de operatieafdeling. Voor het kind is het vertrouwd als een ouder meegaat naar de operatiekamer en bij het kind is als het onder narcose gaat.

In de voorbereidingskamer, krijgt u een overall aan en een muts op. Uw kind wordt onder narcose gebracht met een kapje of een prikje. Houdt u er rekening mee dat het onder narcose gaan van uw kind door een kapje niet altijd een prettig gezicht is.

De anesthesist bepaalt welke toediening van anesthesie het meest geschikt is voor uw kind. Deze beslissing hangt af van de soort ingreep, de leeftijd, het gewicht en eventuele eerdere narcose. Kinderen vanaf ongeveer 30 kg krijgen vaak een prikje. Zijn ze lichter, dan vaak een kapje. Als uw kind een prikje krijgt, wordt er eerst een pleister aangebracht die de huid verdoofd, zodat hij/zij het prikje niet zo goed voelt.

Bij de operatie zelf kunt u niet aanwezig zijn. U wacht in een ruimte bij de uitslaapkamer. Als uw kind bijna wakker is roept men u. U bent dus bij uw kind als het ontwaakt uit de narcose.

Op het operatiecomplex mag vanwege privacyredenen niet gefilmd of gefotografeerd worden, tenzij er toestemming voor is gegeven.

Na de operatie
Na de operatie vertelt de arts aan u hoe de ingreep is verlopen. Wanneer uw kind terug is van de operatie is het nog enige tijd wat slaperig. De
verpleegkundige beslist, in overleg met de specialist, wanneer uw kind weer naar huis kan. De specialist komt dus niet altijd langs.

Soms komt het voor dat de specialist het beter vindt dat uw kind nog niet naar huis gaat. In dat geval blijft hij/zij voor een nacht op de Kinderafdeling. Er kan dan ook een ouder blijven slapen.

CliniClown
Een keer per week komt de CliniClown langs op de Kinderdagverpleging om de kinderen te entertainen.

BeterBoek
Een operatie is vaak spannend voor kinderen en ze doen veel nieuwe indrukken op. Ze krijgen daarom het BeterBoek van uitgeverij Méteau, daarmee maken ze spelenderwijs kennis met de Kinderafdeling in Ziekenhuis Amstelland. Bureau Méteau verzorgt patiëntenvoorlichting in de zorg, die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. De BeterBoeken zijn de enige boeken waar Ziekenhuis Amstelland achter staat qua fondsenwerving. 

Thuis
Afhankelijk van de operatie moet uw kind enkele dagen thuis blijven. Na de operatie krijgt u te horen wanneer uw kind weer naar het kinderdagverblijf of de school kan.

Controle
De specialist meldt u over hoeveel tijd u wordt terugverwacht voor controle op de polikliniek.

Vervoer
Wij adviseren u met de auto of taxi naar huis te gaan. Uw kind is nog niet voldoende hersteld om met het openbaar vervoer of de fiets te kunnen reizen.