Operatie tijdens opname

Het is mogelijk dat uw kind geopereerd wordt tijdens de opname. De medisch pedagogisch zorgverleners bereiden uw kind voor op medische en verpleegkundige handelingen die voor de operatie nodig zijn. Dit afgestemd op leeftijds- en ontwikkelingsniveau.

Operatie
Eén van de ouders brengt, samen met de verpleegkundige, het kind naar de operatieafdeling. In de voorbereidingskamer krijgt u een overall aan en een muts op. Daarna wordt uw kind onder narcose gebracht. Bij de operatie zelf kunt u niet aanwezig zijn. U wacht in een ruimte bij de uitslaapkamer of op de Kinderafdeling. Als uw kind bijna wakker, is wordt u geroepen. U bent dus bij uw kind als het ontwaakt uit de narcose.

Narcose
Uw kind wordt onder narcose gebracht met een kapje of een prikje. De anesthesist bepaalt welke toediening van anesthesie het meest geschikt is voor uw kind. Deze beslissing hangt af van de soort ingreep, de leeftijd en eventuele eerdere narcose. Tot ongeveer acht jaar en/of 30 kg krijgen kinderen vaak een kapje, zijn ze ouder of zwaarder dan vaak een prikje.

Na de operatie
Na de operatie vertelt de arts aan u hoe de ingreep is verlopen. Wanneer uw kind terug is van de operatie is het nog enige tijd wat slaperig. Als u nog vragen heeft, spreek een verpleegkundige aan of kijk op de pagina Operatie.