Verzorging van uw kind

Samen zorgen voor uw kind
Wij streven ernaar zo goed mogelijk voor uw kind te zorgen, maar wij kunnen u als ouder niet vervangen. Wij zorgen er graag samen met u voor dat het verblijf van uw kind in het ziekenhuis zo prettig mogelijk verloopt. Wij betrekken u zoveel mogelijk bij de zorg voor uw kind (ouderparticipatie). Ook is het mogelijk naast uw kind te slapen (rooming-in). Hierdoor is de kans op snellere aanpassing van uw kind als het weer thuis komt, groter. 

Ouderparticipatie
Het is belangrijk dat u, of een ander vertrouwd persoon, probeert zoveel mogelijk bij uw kind in het ziekenhuis te zijn. Is dit om praktische redenen niet mogelijk, dan hebben wij daar begrip voor. Bij ouderparticipatie is het belangrijk dat de verpleging en de ouder duidelijke afspraken maken over welk gedeelte van de verzorging u zelf wilt doen en wanneer u komt. Dit om misverstanden te voorkomen.

Bezoek
U als ouder mag de gehele dag en nacht aanwezig zijn op de Kinderafdeling. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij voor broertjes en zusjes en overig bezoek contact op te nemen met de verpleging. Als er redenen zijn om af te wijken van de bezoekregels, dan meldt de verpleegkundige of de arts dit.

Visiteronde kinderartsen
In de loop van iedere ochtend is de visiteronde van de kinderartsen. Samen met de verpleegkundigen wordt besproken hoe het met de kinderen gaat en worden afspraken gemaakt over de behandeling. Daarna loopt de kinderarts langs alle kinderen. Extra gesprekken met de kinderarts kunnen worden gepland via de verpleegkundigen.

Pijnbestrijding
Het is belangrijk te beseffen dat ieder kind pijn op een andere, unieke wijze beleeft. De oorzaak van de pijn, eerdere ervaringen en ook het al dan niet ondervinden van steun en vertrouwen spelen hierbij een rol. In Ziekenhuis Amstelland maken we gebruik van een specifieke manier van pijnmeting en pijnbestrijding bij kinderen. Voor meer informatie kijk op de pagina pijnbestrijding bij kinderen.