Weer naar huis

Naar huis
Vooraf is vaak moeilijk aan te geven hoe lang de opname van uw kind gaat duren. De kinderarts of de verpleegkundige meldt het u zo snel mogelijk als besloten is dat uw kind naar huis kan.

Bij ontslag krijgt u het volgende mee:

  • Afspraak voor controle op de polikliniek.
  • Enquêteformulier.
  • Eventueel een recept.

Weer thuis
Als uw kind weer thuis komt na een verblijf in het ziekenhuis, kan het zich soms anders gedragen dan voor de opname. Dit ongewone gedrag houdt soms enige tijd aan, het kind verwerkt op die manier de ziekenhuiservaring. Is er gedrag waar u geen raad mee weet, dan kunt u contact opnemen met de kinderarts of uw huisarts.