Acnes

ACNES is een buikwandpijnsyndroom dat ontstaat door beknelde huidzenuwtjes in de buikwand. De pijn kan variëren van een milde vorm die af en toe aanwezig is tot extreme, onhoudbare pijn.

ACNES is een Engelse afkorting die staat voor Anterior (voorzijde) Cutaneus Nerve (huidzenuwtakjes) Entrapment (beknelde) Syndrome. De huidzenuwtakjes die het gevoel van de buikhuid verzorgen, moeten door een spier heen om bij de huid te komen. Omdat deze spier een strak kapsel heeft kunnen de zenuwtjes bekneld raken.

Dit ziektebeeld is een relatief onbekende aandoening, die ook voor artsen niet altijd herkenbaar is. Vaak hebben patiënten een heel medisch traject doorlopen voordat de diagnose gesteld wordt. Ook kinderen kunnen ACNES hebben.

Wat zijn de klachten?

  • De pijn is met een vinger aan te wijzen en is soms symmetrisch. Dat wil zeggen dat het precies op dezelfde plek, op de andere buikhelft, ook pijn doet.
  • De pijn is houdingsafhankelijk. Vaak is er bij liggen minder pijn.
  • Er is overgevoeligheid van de huid op de plek waar de pijn zit.
  • Er is een toename van de pijnklachten bij een volle blaas.
  • Men kan problemen hebben met ontlasting.
  • Er is toename van pijn bij inspanning.
  • Er kan sprake zijn van misselijkheid en soms ook braken vanwege de pijn.
  • Er kan sprake zijn van een opgeblazen gevoel.

Wat is de oorzaak van ACNES?
De oorzaak van ACNES is nog onduidelijk. ACNES ontstaat vaak spontaan, plotseling of geleidelijk. Soms is er een relatie met sporten, zwangerschap of eerdere buik operaties zoals een blindedarmoperatie, galblaasoperatie of keizersnede. Daarnaast kan ook de houding van het bewegingsapparaat en de rug een rol spelen bij ACNES; de zenuwen komen immers vanaf de rug via de zij naar de buikwand.

Diagnose en onderzoek
De diagnose ACNES wordt gesteld na een gesprek over de klachten en vooral na een lichamelijk onderzoek. Met een wattenstaafje wordt gekeken of het gevoel van de huid op de pijnlijke plek is veranderd. Het kan overgevoelig zijn of juist een doof gevoel geven. De pijn kan met één vinger gelokaliseerd worden door op de buikwand (in de lijn van de buitenkant van de rechte buikspieren) te drukken. Regelmatig is deze pijn symmetrisch, wat ook getest wordt. Door zachtjes te knijpen in de huid wordt er ook getest of op de gelokaliseerde pijnplek de huid extra gevoelig is.

Behandeling
De behandeling bestaat over het algemeen uit het geven van een proefinjectie met lokale verdoving op de pijnlijke plek. Door de zenuw (tijdelijk) te verdoven worden de prikkels naar de hersenen onderbroken. Hierdoor kan minder of geen pijn ervaren worden. De reactie op deze pijnstillende injectie is zeer verschillend. Meestal is de verdoving na een paar uur uitgewerkt. Bij een deel van de patiënten houdt het pijnstillende effect dagen tot weken aan. In 15-20% van de gevallen is de patiënt zelfs blijvend pijnvrij na een injectie. Over het algemeen zal de injectie meerdere malen herhaald moeten worden. Als de injectie na drie tot vijf pogingen niet afdoende heeft gewerkt, wordt u doorverwezen naar de pijnpoli waar een stroombehandeling van de aangedane zenuwtakjes kan worden gedaan. Dit heet een Pulsed Radio Frequency (PRF) behandeling. Soms worden er ook medicijnen voorgeschreven.

Wanneer deze behandelingen geen resultaat bieden dan kan er, in samenspraak met de chirurg, besloten worden om te opereren. Hierbij zoekt de chirurg de zenuwtakjes op en knipt of brandt deze door. Deze operatie vindt plaats onder algehele narcose en in dagbehandeling.

Chirurgie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak.

Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Pijngeneeskunde

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of een andere specialist.

Maak uw afspraak telefonisch bij de Polikliniek Pijngeneeskunde. Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Chirurgie

Afdeling A 04, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7014
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: chirpo@zha.nl

Pijngeneeskunde

Telefoonnummer: (020) 755 7010
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
Locatie: A 07

Pijnverpleegkundigen
Telefoonnummer: (020) 7556349
U kunt op dit nummer ook een boodschap achterlaten dan belt de pijnverpleegkundige u terug.