Baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker is kanker van het slijmvlies van de baarmoederhals. Baarmoederhalskanker komt voor bij vrouwen van alle leeftijden, maar het meest bij vrouwen van 30 tot 55 jaar. Baarmoederhalskanker is heel zeldzaam.

Om de kans op vroege ontdekking van baarmoederhalskanker te vergroten, krijgen vrouwen tussen de 30 en 60 jaar in Nederland via de huisarts een oproep voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Bij dit bevolkingsonderzoek wordt getest op HPV. Dit staat voor humaan papilloma virus en dit virus kan via een aantal voorstadia uiteindelijk, in zeldzame gevallen, baarmoederhalskanker veroorzaken. In geval van aanwezigheid van dit virus zal alsnog een uitstrijkje worden gemaakt; bij afwezigheid hoeft dat niet. Uw huisarts kan u hierover verder informeren. 

Mocht het uitstrijkje afwijkend zijn, dan zal uw huisarts u doorsturen voor verder onderzoek naar de gynaecoloog. Deze kan dan bijvoorbeeld een colposcopie verrichten, waarbij met de microscoop naar de baarmoederhals gekeken wordt en er eventueel ook biopten worden genomen.

Gynaecologie en fertiliteit

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Avondspreekuur
Op de Polikliniek gynaecologie / fertiliteit kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Gynaecologie en fertiliteit

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: gyna2@zha.nl