Borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland bij vrouwen. Per jaar wordt bij ongeveer 12.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Dit betekent dat één van de acht of negen vrouwen borstkanker krijgt. Bij mannen is borstkanker een zeldzame aandoening. Toch krijgen ongeveer 90 mannen per jaar borstkanker. De behandeling van borstkanker bij mannen en vrouwen komt overeen.

Kanker is een verzamelnaam voor meerdere aandoeningen. Borstkanker is er één van. Kanker is een kwaadaardige tumor. Kwaadaardig betekent:

  • Dat de tumor door groei op de plaats waar deze zich bevindt, schade aanricht.
  • Dat de tumor kan uitzaaien: cellen kunnen zich via de bloedbaan of lymfebanen verspreiden naar andere organen. Daar kunnen zich vermenigvuldigen tot een uitzaaiing (metastase). Voorkeursplaatsen bij borstkanker zijn: longen, lever en botten.

Borstkanker ontstaat geleidelijk en vaak zonder klachten. Zo kan het jaren duren voordat het ontdekt wordt. Bij borstkanker gaat het meestal om een ductaal mammacarcinoom (ductaal= melkgang, mamma= borst, carcinoom= kanker). Deze tumor ontstaat dus in de melkgang (zie figuur). Soms is er sprake van een lobulair mammacarcinoom (lobus = kwab). Deze ontstaat in de melkkliertjes (zie figuur). Daarnaast bestaan er nog zeldzame typen borstkanker die hier niet nader besproken worden.

Het vaststellen van borstkanker
Als er een vermoeden is dat u borstkanker heeft, worden er altijd de volgende onderzoeken gedaan om dit vast te stellen of uit te sluiten:

  • Beeldvormend onderzoek: een mammografie (röntgenfoto’s van de borst) en soms een echografie (beeld van de borst d.m.v. geluidsgolven). Wanneer dit onvoldoende informatie geeft kan een MRI van de borsten overwogen worden.
  • Weefselonderzoek: een punctie/biopsie (weghalen van een klein stukje weefsel voor verder onderzoek).

Als de uitslagen van deze onderzoeken bekend zijn, wordt dit met u besproken en wordt een behandelvoorstel gedaan. De behandeling van borstkanker verschilt per patiënt. De behandeling wordt bepaald aan de hand van kenmerken van de tumor. Soms wordt een genexpressie test uitgevoerd, om de tumorkenmerken exact in kaart te brengen en het behandelplan beter te kunnen afstemmen

Het behandelvoorstel wordt wekelijks met het hele mammateam besproken, om tot een goede behandeling te komen.

Mammapoli

Als u door uw huisarts bent doorverwezen, neemt de afdeling Radiologie contact met u op om een afspraak te maken.

Bent u door de afdeling Radiologie naar de Polikliniek Chirurgie (mammapoli) doorverwezen, dan neemt de Polikliniek Chirurgie contact met u op om een afspraak te maken.

Afspraak wijzigen of verhinderd
Als u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van tevoren doorgeven? U kunt dit wijzigen via het wijzigingenformulier of bellen met de desbetreffende afdeling of polikliniek.

Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven.

Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Bereikbaarheid
Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte problemen krijgt, dan kunt u altijd tijdens kantooruren, maandag t/m vrijdag 08.30 – 16.45 uur, naar de onderstaande nummers bellen.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: (020) 755 7078
Telefoonnummer polikliniek Chirurgie: (020) 755 7014
E-mailadres: [email protected]

Buiten kantooruren neemt u contact op met de receptie van Ziekenhuis Amstelland en vraagt u naar het dienstdoende avond- of nachthoofd, telefoonnummer 020 - 755 7000.

Locatie
Afdeling Radiologie: C32, gele route
Polikliniek Chirurgie: A04, rode route

Mammapoli

Voor het maken of wijzigen van een afspraak: bel de Polikliniek Chirurgie of maak de afspraak online. U kunt ook het afsprakenformulier invullen dan bellen wij u terug voor een afspraak.
Mammacareverpleegkundige: [email protected] of 020 - 755 6023. Bij afwezigheid kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken. LET OP! Dit telefoonnummer is niet voor het maken/wijzigen van een afspraak.
Locatie: Polikliniek Chirurgie, kamer 113