Decubitus (doorliggen)

Decubitus (doorliggen) is een wond die door voortdurende druk ontstaat. Deze druk beschadigt de huid en het onderliggende weefsel. Decubitus kan in verschillende vormen voorkomen: van mild (roodheid van de huid) tot ernstig (diepe wond).

Decubitus komt voor bij mensen die veel in bed liggen of in een (rol)stoel zitten. Het leidt vaak tot pijn, een trager herstel en een langer verblijf in het ziekenhuis.