Dementie

Veel mensen zijn bang dat geheugenproblemen wijzen op (beginnende) dementie, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Even niet op iemands naam kunnen komen of vergeten wat u ook alweer ging doen in de keuken, is normaal. Ook kan een depressie (somberheid) het geheugen beïnvloeden. Als men ouder wordt gaan de hersenen wat langzamer werken. Maar wanneer zijn de geheugenproblemen die u ervaart bij uzelf of bij een ander een ouderdomskwaaltje en wanneer is er sprake van beginnende dementie?

Wat is dementie?
Bij dementie gaat het denkvermogen achteruit en treedt er een verandering in het gedrag op. Geheugenstoornissen alleen maken iemand niet dement en niet bij alle vormen van dementie komen geheugenstoornissen voor. Er kunnen onder andere ook problemen zijn met taal, uitvoeren van handelingen, rekenen en het besef van tijd. Gedragsveranderingen kunnen bestaan uit passiviteit of initiatiefverlies, maar ook kan er bijvoorbeeld onrust, agressie en ontremming optreden.

Er wordt pas over dementie gesproken als de klachten zo ernstig zijn dat ze het functioneren in het dagelijkse leven beïnvloeden.

Oorzaak van dementie
Dementie wordt veroorzaakt door een hersenziekte. Het is een verzamelnaam voor symptomen waarbij de hersenen worden aangetast waardoor iemands verstandelijke vermogens achteruitgaan. Diverse ziekten kunnen dementie veroorzaken. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende en bekendste oorzaak van dementie. Andere vormen van dementie zijn onder andere vasculaire dementie (dementie veroorzaakt door vaatschade in het hoofd), Lewy body dementie (een aan de ziekte van Parkinson gerelateerde vorm van dementie) en frontotemporale dementie (een vorm van dementie waarbij persoonlijkheids- en gedragsverandering op de voorgrond staat).

Mocht er tijdens het uitslaggesprek de diagnose dementie gesteld worden dan zijn er folders (op papier) met uitleg aanwezig. Daarnaast kunt u bij “nuttige links” meer informatie krijgen over hulp bij u in de buurt.

Geriatrie - Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

De huisarts of een specialist in het ziekenhuis verwijst u naar het Behandelcentrum Ouderengeneeskunde. U kunt niet zelf een afspraak maken.

Geriatrie - Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

E-mail: ouderengeneeskunde@zha.nl
Telefoonnummer: 020 - 755 6236, en vragen naar het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde.

Locatie: B23, begane grond.
Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.30-16.30 uur