Duizeligheid

Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk het begrip duizeligheid te omschrijven. In het algemeen wordt onder duizeligheid verstaan het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is.

De meeste mensen klagen bij duizeligheid over draaierigheid, een licht gevoel in het hoofd, het gevoel alsof de wereld om hen heen draait of dat zijzelf rondtollen. Als u dit gevoel heeft, kunt u gedesoriënteerd zijn en moeite hebben met het bewaren van uw evenwicht. Dit onaangename gevoel kan gepaard gaan met allerlei andere klachten zoals angst, transpireren,  geeuwen, zuchten, misselijkheid en braken. Klassieke voorbeelden van bovengenoemd ziektebeeld zijn wagen- en zeeziekte.

Aandoeningen waarbij duizeligheid een rol speelt:

Poli
In Ziekenhuis Amstelland is een gespecialiseerde Duizeligheid polikliniek waar patiënten met duizeligheidsklachten terecht kunnen voor onderzoek en behandeling.

Vragenlijst
Als u voor het eerst op de Duizeligheid polikliniek komt met klachten omtrent duizeligheid, dan wordt u verzocht de vragenlijst duizeligheid/evenwichtsstoornissen in te vullen.

Duizeligheid polikliniek

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO).
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Duizeligheid polikliniek

Ingang in centrale hal
Telefoonnummer: (020) 755 7029
Bereikbaarheid: Ma t/m do 9.00-12.30, 13.30-16.30 uur en Vrij 9.00-12.30