Hernia

Door te zware belasting van de rug of erfelijkheid komt pijn in de rug frequent voor. Wanneer de rugpijn zeer plotseling optreedt is er soms sprake van een ‘hernia’. Daarbij kunnen een of meerdere van onderstaande verschijnselen optreden:

  • lage rugpijn;
  • uitstralingspijn naar het been;
  • vermindering van het gevoel in een been;
  • spieren die horen bij de aangedane zenuw vertonen krachtsverlies of werken niet meer;
  • de rug staat in een dwangstand;
  • drukverhogende momenten als hoesten,
  • niezen, persen geven een plotselinge toename van de klachten;
  • gestrekt optillen van het aangedane been bij een liggende patiënt is beperkt en geeft toename van de pijn.

De verschijnselen worden veroorzaakt door beknelling van een zenuw op de plaats waar deze het ruggenmerg verlaat. De beknelling van de zenuw ontstaat door uitpuiling van de kern van een tussenwervelschijf tussen twee wervels. Een aangeboren zwakte van de bindweefselring rondom de kern in combinatie met overbelasting van de rug veroorzaakt een scheur in de buitenste rand van de tussenwervelschijf. De kern wordt naar achteren gedrukt en drukt op de zenuw die plaats het ruggenmerg verlaat.

Is een operatie nodig?
Niet elke hernia hoeft geopereerd te worden! Met rust en fysiotherapie verdwijnen bij 70 tot 80% van alle hernia’s de klachten vanzelf. Waardoor dit precies komt, is niet goed bekend. De uitstulping kan verminderen of verdwijnen. En waarschijnlijk is bij veel hernia’s ook sprake van een soort ontsteking van de zenuwwortel die bij rust verdwijnt.

In het algemeen geldt dat een operatie niet eerder plaatsvindt dan na zes weken (tenzij er een spoedindicatie bestaat), maar wel binnen zes maanden (als de klachten dan nog bestaan). Een spoedindicatie betreft bijvoorbeeld uitval van de functie van de sluitspier of een dusdanige druk op de zenuw, dat gevreesd wordt voor blijvende schade. Ook kan onhoudbare pijn een reden zijn om sneller te opereren.

Neurologie / Neurochirurgie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. Bent u na drie dagen nog niet gebeld? Neem dan contact met ons op.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek.

Neurologie / Neurochirurgie

Afdeling A 03, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7032
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur