Hodgkin-lymfoom

Hodgkin-lymfoom is een vorm van kanker van het lymfestelsel. De Engelse arts Thomas Hodgkin beschreef in 1832 als eerste een abnormale celgroei van een afwijkende lymfekliercel. De bijbehorende ziekte is daarom naar hem vernoemd. Later zijn er vele andere vormen van lymfklierkanker ontdekt, die vallen onder de noemer: Non-Hodgkin-lymfoom.

De ziekte komt vooral voor bij mensen tussen de 15 en 35 jaar en bij mensen boven de 50 jaar. Deze ziekte komt in Nederland relatief weinig voor en een grote meerderheid van de patiënt geneest volledig.

Klachten
Hodgkin-lymfoom geeft in de meeste gevallen weinig klachten. Deze patiënten hebben dan alleen last van een opgezette lymfklier, in de hals, boven het sleutelbeen of onder de oksel, die pijnloos is en langzaam groter wordt. Ongeveer een derde van de patiënten krijgt wel klachten. Deze patiënten kunnen afhankelijk van de plaats van het Hodgkin-lymfoom last krijgen van:

 • Benauwdheid;
 • Toename van klierweefsel achter de longen;
 • Pijn in de buik (door opgezette milt);
 • Onbegrepen ernstig gewichtsverlies;
 • Ernstig nachtzweten;
 • Onbegrepen koorts.

Oorzaak
De oorzaak van Hodgkin-lymfoom is niet bekend. Wel staat vast dat bij deze kwaadaardige aandoening cellen zijn betrokken die afstammen van cellen die een belangrijke rol spelen in het afweersysteem.

Onderzoek en diagnose
De diagnose Hodgkin-lymfoom wordt gesteld door een stukje weefsel (biopt) uit de afwijkende lymfklier te nemen. Dit gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Dit stukje weefsel wordt vervolgens onderzocht op afwijkende cellen.

Als vast staan dat u Hodgkin-lymfoom heeft, wordt er verder onderzoek gedaan om vast te stellen waar in het lichaam de ziekte nog meer aanwezig is en in welk stadium de ziekte zich bevindt. Dit onderzoek wordt stadiëringsonderzoek genoemd. Het onderzoek bestaat onder andere uit:

 • Vragen stellen over uw ziektegeschiedenis (afnemen anamnese);
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Bloedonderzoek;
 • Rontgenfoto van hart en longen;
 • CT-scan van hals, borst en buik;
 • Beenmergonderzoek.

De behandeling
Om vast te stellen welke behandeling voor u het meest geschikt is, stelt de arts uw ‘risicoprofiel' op. Dit profiel wordt bepaald door:

 • het stadium van de ziekte;
 • de grootte van het gebied waarin zich de aangedane lymfklieren bevinden (de lymfklierlokalisatie);
 • uw leeftijd en algemene conditie;
 • uw bloeduitslagen.

De behandeling van Hodgkin-lymfoom bestaat meestal uit chemotherapie en bestraling (radiotherapie). De behandeling kan echter per patiënt verschillen. Uw behandelend arts vertelt u welke behandeling u krijgt en geeft u hier uitleg over.