Hoesten

Hoesten is een vervelende klacht. Het kan vele oorzaken hebben. Op de Polikliniek Longziekten onderzoeken de artsen of er een longziekte aan ten grondslag ligt.

Met behulp van uitgebreid longfunctieonderzoek (spirometrie met Salbutamol / Ipratropium, histamineprovocatietest) wordt gekeken naar astma en COPD/longemfyseem. De arts maakt een röntgenfoto van hart en longen. Soms is een CT-scan en/of bronchoscopie nodig. Als de oorzaak in het keel-, neus- of oorgebied (KNO) of in de maag ligt verwijzen de artsen u zonodig door naar de KNO-arts of naar de Maag-, Darm-, Leverarts (MDL).

Longziekten

Maak uw afspraak telefonisch bij de Polikliniek Longziekten.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt uw afspraak wijzigen of annuleren via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7031
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur