Hoesten

Hoesten is een vervelende klacht. Het kan vele oorzaken hebben. Op de Polikliniek Longziekten onderzoeken de artsen of er een longziekte aan ten grondslag ligt.

Met behulp van uitgebreid longfunctieonderzoek (spirometrie met Salbutamol / Ipratropium, histamineprovocatietest) wordt gekeken naar astma en COPD/longemfyseem. De arts maakt een röntgenfoto van hart en longen. Soms is een CT-scan en/of bronchoscopie nodig. Als de oorzaak in het keel-, neus- of oorgebied (KNO) of in de maag ligt verwijzen de artsen u zonodig door naar de KNO-arts of naar de Maag-, Darm-, Leverarts (MDL).

Longziekten

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien