Hyperthyreoïdie

Wanneer de schildklier te veel aan schildklierhormoon produceert, wordt gesproken over hyperthyreoïdie. Hyper betekent te veel en thyreoïd duidt op de schildklier.

Welke klachten van hyperthyreoïdie veroorzaken?
In het algemeen kan gesteld worden dat bij hyperthyreoïdie allerlei lichamelijke processen te snel verlopen. Er zijn dan ook veel soorten klachten en verschijnselen, die in wisselende mate optreden:

 • Verhoogde activiteit
 • Versnelde polsslag en hartkloppingen
 • Rusteloosheid
 • Nervositeit
 • Lichte vermoeidheid
 • Transpireren
 • Slapte
 • Gewichtsverlies
 • Beven
 • Spierpijn
 • Toegenomen eetlust
 • Brij-achtige ontlasting

 

Interne Geneeskunde

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Interne Geneeskunde

Afdeling A 05, rode route
E-mail: intpo@zha.nl

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien