Hyperthyreoïdie

Wanneer de schildklier te veel aan schildklierhormoon produceert, wordt gesproken over hyperthyreoïdie. Hyper betekent te veel en thyreoïd duidt op de schildklier.

Welke klachten van hyperthyreoïdie veroorzaken?
In het algemeen kan gesteld worden dat bij hyperthyreoïdie allerlei lichamelijke processen te snel verlopen. Er zijn dan ook veel soorten klachten en verschijnselen, die in wisselende mate optreden:

 • Verhoogde activiteit
 • Versnelde polsslag en hartkloppingen
 • Rusteloosheid
 • Nervositeit
 • Lichte vermoeidheid
 • Transpireren
 • Slapte
 • Gewichtsverlies
 • Beven
 • Spierpijn
 • Toegenomen eetlust
 • Brij-achtige ontlasting

 

Interne Geneeskunde / Maag-Darm-Leverziekten (MDL)

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak.

Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Interne Geneeskunde / Maag-Darm-Leverziekten (MDL)

Afdeling A 05, rode route
Telefoonnummer Interne Geneeskunde: (020) 755 7025
Telefoonnummer Maag-, Darm-, Leverziekten: (020) 755 7023
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: intpo@zha.nl