Hypothyreoïdie

Wanneer de schildklier te weinig aan schildklierhormoon produceert, wordt gesproken over hypothyreoïdie. Hypo betekent te weinig en thyreoïd duidt op de schildklier.

Hoe ontstaat hypothyreoïdie?
Meestal is het tekort aan schildklierhormoon het gevolg van afwijkingen in de schildklier zelf. De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • een langdurige ontstekingsachtige ziekte van de schildklier;
  • een aangeboren afwijking van het schildklierweefsel;
  • een bepaald soort geneesmiddelengebruik.

 

Interne Geneeskunde

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Interne Geneeskunde

Afdeling A 05, rode route
E-mail: [email protected]

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien