Longontsteking / pneumonie

Een longontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie die de longblaasjes infecteert.

Om gericht een antibioticum voor te kunnen schrijven, wordt geprobeerd de bacterie te vinden. Dit gebeurt door middel van het op kweek zetten van het slijm dat een patiënt ophoest (sputumkweek), en door urineonderzoek en bloedonderzoek. Soms is er een CT-scan of bronchoscopie nodig om de longontsteking beter te kunnen behandelen.

Een longontsteking kan gecompliceerd zijn, doordat er bijvoorbeeld (ontstoken) vocht aanwezig is in de longen. Een drain (slangetje) is dan nodig om het vocht weg te laten lopen. Bij de controles op de polikliniek wordt gekeken of er geen andere longziekte meespeelt, zoals astma of COPD.  

Longziekten

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien