Longontsteking / pneumonie

Een longontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie die de longblaasjes infecteert.

Om gericht een antibioticum voor te kunnen schrijven, wordt geprobeerd de bacterie te vinden. Dit gebeurt door middel van het op kweek zetten van het slijm dat een patiënt ophoest (sputumkweek), en door urineonderzoek en bloedonderzoek. Soms is er een CT-scan of bronchoscopie nodig om de longontsteking beter te kunnen behandelen.

Een longontsteking kan gecompliceerd zijn, doordat er bijvoorbeeld (ontstoken) vocht aanwezig is in de longen. Een drain (slangetje) is dan nodig om het vocht weg te laten lopen. Bij de controles op de polikliniek wordt gekeken of er geen andere longziekte meespeelt, zoals astma of COPD.  

Longziekten

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw poliklniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u contact opnemen met de polikliniek. Kijk voor bereikbaarheid bij contact.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt uw afspraak wijzigen of annuleren via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7031
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur