Melanoom

Melanoom is een vorm van huidkanker.

Melanoom betekent letterlijk: zwart gezwel. Deze vorm van kanker ontstaat uit de pigmentcellen (melanocyten). Pigmentcellen komen vooral voor in de huid. Wanneer pigmentcellen in groepjes bij elkaar liggen, vormen zij een moedervlek. Er is sprake van een melanoom als een groep pigmentcellen is veranderd in kankercellen.

De kwaadaardige cellen groeien na verloop van tijd uit in het omgevende weefsel. Doordat de melanoomcellen zich kunnen verplaatsen, kunnen uitzaaiingen ontstaan naar lymfeklieren en andere organen.

Behandeling
Huidkanker kan op verschillende manieren behandeld worden. De dermatoloog bepaalt met u welke behandeling het beste voor u is. Dit is afhankelijk van de grootte, de manier waarop hij groeit en de plek waar hij zit.

Zorgpad
Bij verdenking op een melanoom (een vorm van huidkanker) wordt u door uw huisarts verwezen naar de dermatoloog. Indien uw huisarts dit nodig acht, kan hij/zij overleggen met de specialist, waarna u op korte termijn terecht kunt op onze polikliniek (binnen twee werkdagen). In geval van een verdenking op een melanoom zal de plek meestal in zijn geheel, tijdens een korte poliklinische operatie, worden weggehaald. Uiterlijk 2 weken na deze poliklinische ingreep wordt de uitslag persoonlijk met u besproken.

In geval van een melanoom zal dan altijd een tweede operatie geadviseerd worden, dit is een (inter)nationaal protocol. Vaak kan deze ingreep bij uw eigen dermatoloog plaatsvinden. Maar in sommige gevallen moeten patiënten worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis voor deze tweede operatie (NKI/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, of academisch ziekenhuis). In enkele gevallen vindt er dan ook aanvullend onderzoek naar de lymfeklieren plaats, een zogenoemde schildwachtklierprocedure. Voor de controle bezoeken na afloop van de operatie wordt weer een afspraak gemaakt bij dezelfde dermatoloog die ook de eerste operatie heeft uitgevoerd.

Dermatologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw poliklniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u contact opnemen met de polikliniek. Kijk voor bereikbaarheid bij contact.

U kunt ook in Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling bent u soms nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. 
Dr. Boersma houdt om de week op woensdagmiddag spreekuur in de huisartsenpraktijk Achter de Kerk te Abcoude (adres: Kerkgaarde 4, Abcoude). Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven naar welke vestiging u wilt.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen naar derma@zha.nl

Dermatologie

Telefoonnummer: (020) 755 7015
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: derma@zha.nl
Afdeling A 06, rode route