Obstipatie (verstopping / constipatie)

Men spreekt van obstipatie als de ontlasting hard en droog is en daardoor moeilijk uit te scheiden. Het wordt ook wel verstopping of constipatie genoemd.

Oorzaken van obstipatie (verstopping) kunnen zijn:

 • Te weinig voedingsvezels in de voeding.
 • Te weinig vocht; de ontlasting blijft dan hard en droog.
 • Te weinig lichaamsbeweging.
 • Niet de tijd nemen om rustig naar het toilet te gaan.

Vaak is de stoelgang te verbeteren door extra aandacht aan de voeding te besteden.

Obstipatie bij kinderen
De ontlasting van zuigelingen die flesvoeding krijgen is vaak steviger dan de ontlasting van zuigelingen die borstvoeding krijgen. Bij oudere kinderen merk je vaak dat ze moeilijker kunnen poepen.

Als er sprake is van obstipatie heeft uw kind meestal ook last van één of meer van de volgende verschijnselen:

 • huilen, omdat uw kind buikpijn heeft of pijn bij de ontlasting;
 • opgezette buik;
 • borrelingen, krampjes, winderigheid;
 • slechte eetlust;
 • braken;
 • vegen of kleine beetjes ontlasting in de luier (bij zuigelingen);
 • hoofdpijn, moeheid (bij oudere kinderen).

 

Interne Geneeskunde

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Interne Geneeskunde

Afdeling A 05, rode route
E-mail: [email protected]

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien