Overlijden (info voor nabestaanden)

Als een naaste uit uw familie- of vriendenkring is overleden is het voor velen moeilijk de aandacht te richten op de
formaliteiten die vervuld moeten worden.

De folder geeft u informatie die van pas kan komen bij het treffen van de noodzakelijke maatregelen. Ook wordt u via deze folder op de hoogte gebracht van een aantal zaken die ter sprake kunnen komen bij het overlijden in een ziekenhuis. Er staat beschreven hoe door Ziekenhuis Amstelland bepaalde werkzaamheden worden verricht.