Sarcoïdose

Bij sarcoidose worden de lymfklieren in de longen om nog onduidelijke reden groot. Ook kan het longweefsel zelf ziek zijn. Een CT-scan, longfunctieonderzoek en eventueel een bronchoscopie zijn nodig voor de nadere diagnose en eventuele behandeling.

Sarcoidose is een interstitiele longziekte.

Longziekten

Maak uw afspraak telefonisch bij de Polikliniek Longziekten.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt uw afspraak wijzigen of annuleren via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7031
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur