Somberheid en eenzaamheid

Bij ouderen komen somberheid, lusteloosheid en eenzaamheid regelmatig voor. Er is vaak sprake van lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Dan zijn hobby’s en andere activiteiten soms niet meer mogelijk. Soms zijn dierbaren overleden of ziek. Dat brengt verdriet en rouw met zich mee. En omdat sociale contacten afnemen, neemt ook het alleen zijn toe. Somberheid, gebrek aan energie en het gevoel dat er geen perspectief meer is, kunnen passen bij de situatie. Maar zulke klachten kunnen ook wijzen op een depressie.

Naarmate men ouder wordt neemt het risico op verlies van zelfstandigheid toe. U kunt afhankelijk van anderen worden die u bijvoorbeeld thuis komen helpen met aankleden. Daarnaast kunt u slechter gaan lopen en wordt u geadviseerd met een rollator te gaan lopen. Het zijn zaken die horen bij de levensfase van het ouder worden. Ouderen kunnen soms moeite hebben met de acceptatie hiervan.  

Tijdens de afspraak bij het behandeladviescentrum zullen bovenstaande zaken besproken worden.

Geriatrie - Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

De huisarts of een specialist in het ziekenhuis verwijst u naar het Behandelcentrum Ouderengeneeskunde. U kunt niet zelf een afspraak maken.

Geriatrie - Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

E-mail: ouderengeneeskunde@zha.nl
Telefoonnummer: 020 - 755 6236, en vragen naar het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde.

Locatie: B23, begane grond.
Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.30-16.30 uur