Te vroeg geboren baby (premature) baby

Een normale zwangerschap duurt ongeveer 40 weken. Een premature baby (te vroeg geboren baby) is geboren bij een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken. Als een kindje nog geen 32 weken oud is bij zijn geboorte, spreek je over extreem prematuur.

Deze premature baby’s hebben de neiging om te (over)strekken en dit is niet gunstig voor de motorische ontwikkeling. U kunt tijdens de verzorging van uw kind het (over)strekken zoveel mogelijk tegen gaan door hem/haar in een licht gebogen houding te verzorgen.

Verloskunde

Telefoon: (020) 755 6648
Bedoeld voor eerste contactpersoon van de patiënt voor informatie over situatie en behandeling. Hij/zij kan familie en vrienden verder op de hoogte houden. 
Locatie: L3, 1e etage