Tuberculose

Tuberculose komt steeds minder frequent voor in Nederland. Toch is de ziekte nog niet verdwenen. Dit komt met name door de lange, verre reizen die mensen maken en de immigratie van allochtonen uit landen waar tuberculose veel voorkomt.

Longartsen zijn uitgebreid opgeleid om patiënten met tuberculose te diagnostiseren en behandelen. Niet alleen als er sprake is van longtuberculose, maar ook bijvoorbeeld bij tuberculose van de lymfklieren. Samen met de longartsen en tuberculoseartsen van de GGD Amsterdam, afdeling tbc, behandelen wij de patiënten. De GGD zorgt voor bron- en contactonderzoek.

Reumatologen, Maag-, Darm-, Leverartsen (MDL) en huidartsen schrijven soms medicijnen voor die de afweer van het lichaam ernstig verlagen. Als je besmet bent met tbc-bacterie, kan je tuberculose krijgen als je zo'n lage weerstand hebt. Voordat de behandeling begint, komt de patiënt bij de longarts. Door een Mantoux-test en aanvullende vragen wordt gekeken of er een kans is op het ontwikkelen van tuberculose. Zo nodig is dan uit voorzorg een behandeling nodig.

Longziekten

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien