Tuberculose

Tuberculose komt steeds minder frequent voor in Nederland. Toch is de ziekte nog niet verdwenen. Dit komt met name door de lange, verre reizen die mensen maken en de immigratie van allochtonen uit landen waar tuberculose veel voorkomt.

Longartsen zijn uitgebreid opgeleid om patiënten met tuberculose te diagnostiseren en behandelen. Niet alleen als er sprake is van longtuberculose, maar ook bijvoorbeeld bij tuberculose van de lymfklieren. Samen met de longartsen en tuberculoseartsen van de GGD Amsterdam, afdeling tbc, behandelen wij de patiënten. De GGD zorgt voor bron- en contactonderzoek.

Reumatologen, Maag-, Darm-, Leverartsen (MDL) en huidartsen schrijven soms medicijnen voor die de afweer van het lichaam ernstig verlagen. Als je besmet bent met tbc-bacterie, kan je tuberculose krijgen als je zo'n lage weerstand hebt. Voordat de behandeling begint, komt de patiënt bij de longarts. Door een Mantoux-test en aanvullende vragen wordt gekeken of er een kans is op het ontwikkelen van tuberculose. Zo nodig is dan uit voorzorg een behandeling nodig.

Longziekten

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw poliklniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u contact opnemen met de polikliniek. Kijk voor bereikbaarheid bij contact.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt uw afspraak wijzigen of annuleren via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7031
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur