Vasculitis

Vasculitis betekent ontsteking van de bloedvaten. Er zijn verschillende soorten bloedvaten. De bloedvaten die het zuurstofrijke bloed van het hart naar de weefsels vervoeren zijn de slagaderen (arteriën). De bloedvaten die het bloed terug naar het hart voeren heten aders (venen). Daartussen liggen de haarvaten (capillairen). De vaten zijn groter naarmate ze dichter bij het hart liggen. Zo worden de
bloedvaten ingedeeld in de grote, de middelgrote en de kleine arteriën, de haarvaten, de kleine venen en de grote venen. Bij een ontsteking van een bloedvat wordt het bloedvat beschadigd door het ontstekingsproces. Hierdoor kan het bloedvat gaan lekken, waardoor kleine bloeduitstortingen ontstaan (purpura). Als de ontsteking gepaard gaat met vaatvernauwing of zelfs afsluiting van het bloedvat, dan krijgt het orgaan of het weefsel dat van die bloedvoorziening afhankelijk is, onvoldoende zuurstof. Dit kan uiteindelijk leiden tot schade aan die organen en weefsels, die soms niet meer te herstellen is. De gevolgen van vaatwandontsteking zijn in sommige gevallen beperkt en voorbijgaand, maar in andere gevallen uitgebreid en ernstig.

Reumatologie

Telefoonnummer: (020) 755 7145

Locatie Amstelland ziekenhuis: spreekuur op de dinsdag. Bereikbaar: 08.30 – 12.00 uur, 12.30 – 16.00 uur

Locatie Waterlinie Uithoorn: spreekuur op de vrijdag. Bereikbaar: 08.30 – 12.00 uur, 12.30 – 16.00 uur

Reumatologie

Afdeling A 05, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7145
Bereikbaar: di en vrij 8.30-12.00, 12.30-16.00 uur