Xifodynie

Xifodynie is een weinig bekende aandoening waarbij er een drukkende pijn wordt ervaren op het zwaardvormig aanhangsel (xifoïd), aan de onderzijde van het borstbeen ter plaatse van het maagkuiltje. Xifodynie heeft geen specifieke symptomen waaraan het te herkennen is. Er kan sprake zijn van pijn op de borst, buikpijn, rugpijn en soms keelpijn of pijn in de armen. Het meest specifieke kenmerk is drukpijn op het xifoïd. De pijnklachten kunnen er soms voor zorgen dat u niet meer alles kunt doen, wat u voorheen wel kon. Daarnaast kunnen de pijnklachten al langere tijd bestaan zonder dat men de oorzaak gevonden heeft. Veelal hebben patiënten een lang traject doorlopen van allerlei onderzoeken zonder resultaat.

Behandelingen Xifodynie

  • Injectie van (tijdelijk) verdovingsmiddel Bupivacaïne 0,25% rondom het xifoïd:
    Een injectie van Bupivacaïne 0,25% zorgt vaak voor tijdelijke verlichting en kan dienen om achter de diagnose te komen. Bij verlichting kan gekozen worden om injectie te herhalen. Het neemt overigens niet de oorzaak weg.
  • Excisie van het xifoïd:
    Als de diagnose duidelijk is dan kan overwogen worden om het xifoïd door middel van een operatie in dagopname te verwijderen onder algehele narcose. Het is een ingreep van ongeveer 20 minuten. Gemiddeld duurt het herstel ongeveer een week.

Chirurgen F.P. Garssen en F.A. van Brussel zijn specialisten op het gebied van xifodynie.

Chirurgie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Wij houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn. U kunt er terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie. U kunt uw voorkeur aangeven bij het maken van de afspraak.

Chirurgie

Afdeling A 04, rode route
E-mail: [email protected]

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien