Ziekte van Menière

De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door een combinatie van drie klachten:

Pas als al deze symptomen allemaal aanwezig zijn en er geen andere oorzaak voor deze klachten aanwijsbaar is, wordt de diagnose "echte" ziekte van Ménière gesteld.

Onderzoek
Wanneer op basis van uw klachten aan de ziekte van Ménière wordt gedacht is verder onderzoek nodig. Ten eerste wordt door de KNO-arts het gehoor getest (audiogram). Daarna kan eventueel een evenwichtsonderzoek (ENG) worden verricht.

Waaruit bestaat de behandeling?
Omdat de oorzaak van de ziekte van Ménière niet bekend is, is er nog geen afdoende behandeling.

  • Aanpassen levensstijl: De behandeling bestaat in de eerste plaats uit het aanpassen van de levensstijl. Het is van belang dat u grote spanningen probeert te vermijden. Trek als het ware op tijd aan de handrem.
  • Medicijnen: Er zijn enkele medicijnen om duizeligheid te voorkomen of te bestrijden.
  • Hoortoestel: Soms is het met een hoortoestel mogelijk gehoorverlies te verhelpen of oorsuizen te maskeren.
  • Gentamicine behandeling.

 

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw poliklniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u contact opnemen met de polikliniek. Kijk voor bereikbaarheid bij contact.

Wilt u een controle afspraak plannen? Neem dan contact op met het patiënten contact centrum: 020-7557029 optie 1.

Bent u verhinderd of wilt u de afspraak wijzingen? Neem dan het liefst minimaal 24 uur van te voren contact op: 020-7557029 optie 1.

Heeft u een medisch inhoudelijke vraag? Neem dan contact op met de poli KNO: 020-7557029 optie 3.

Via MijnZHA kunt u uw agenda beheren en herhaalrecepten aanvragen. Download hiervoor de MyChart-app en selecteer ‘Ziekenhuis Amstelland’.

U vindt de poli KNO via de hoofdingang van het ziekenhuis, in de centrale hal aan de rechterkant.

De KNO-artsen houden op dinsdag en donderdag ook spreekuur in het gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn. Als u hier een afspraak wilt plannen kunt u dit telefonisch aangeven.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

E-mail: [email protected]:

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien