Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson uit zich niet alleen in lichamelijke klachten. Er verandert veel voor een Parkinson patiënt en zijn/haar omgeving. Hierbij kan steun heel welkom zijn. De Parkinson verpleegkundig specialist biedt deze steun op de Parkinson polikliniek.

Behandeling
Bij de ziekte van Parkinson is alleen een behandeling van de symptomen mogelijk. De ziekte zelf kan niet gestopt of genezen worden. Deze symptoombestrijding is van het grootste belang.

Het wel of niet innemen van de medicijnen kan het verschil uitmaken tussen wel of niet de dagelijkse dingen kunnen doen. Het medicijngebruik neemt dan ook een centrale plaats in binnen het leven van iedere patiënt met de ziekte van Parkinson.

Het behandelprogramma Parkinson revalidatie richt zich op volwassenen die behandeld worden voor de ziekte van Parkinson.

Parkinson polikliniek

Uw neuroloog verwijst u naar de Parkinson verpleegkundig specialist. U kunt ook zelf naar een verwijzing vragen. Een afspraak maakt u online of telefonisch bij de Polikliniek Neurologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Parkinson polikliniek

Telefoonnummer: (020) 755 1221
Locatie: Polikliniek Neurologie, A 03
Spreekuur op woensdagmiddag. Telefonisch spreekuur woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.