Androskat injectie

Erectiestoornissen vormen een veel voorkomend probleem. De oorzaak verschilt echter van persoon tot persoon. Spanningen kunnen een rol spelen, maar bijvoorbeeld ook een te geringen bloedinstroom of een te snelle bloeduitstroom. Dit kan worden behandeld door middel van Androskatinjectie.

Welke bijwerkingen kan Androskat geven
Als gevolg van de injectie zijn de volgende bijwerkingen gemeld: bloeduitstorting, verdoofd gevoel in de penis, roodheid van de injectieplaats, voorbijgaande pijn en zwelling van de voorhuid en duizeligheid. Raadpleeg uw arts als deze verschijnselen langere tijd aanhouden. Bij regelmatig gebruik gedurende een langere periode kan een plaatselijke verharding ontstaan. Neem in dit geval contact op met uw arts. De verharding verdwijnt doorgaans na het stoppen met de injecties.

Waar moet u op letten
Gebruik van Androskat kan in enkele gevallen leiden tot erecties die langer duren dan wenselijk. Indien de erectie langer dan 3 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of zijn plaatsvervanger (ook ’s nachts). Er kan namelijk een zuurstoftekort in de penis ontstaan, waardoor het weefsel wordt beschadigd. Dit is een ernstige situatie die onmiddellijk moet worden behandeld. Bij een verkeerde injectie-techniek kan de vloeistof onderhuids terechtkomen. Androskat is dan niet of minder werkzaam en er kan pijn optreden. Indien dit vaker voorkomt, dient u contact met uw arts op te nemen om de injectietechniek te oefenen. Voorkom injectie in zichtbare bloedvaten of in de onderkant van de penis, omdat hierdoor bloedingen op kunnen treden. Om de kans op het ontstaan van verhardingen in de penis te verminderen dient u het doseringsvoorschrift en de gebruiksaanwijzing nauwkeurig op te volgen. Met name het afwisselend links en rechts injecteren is hierbij belangrijk. Gebruik Androskat niet vaker dan 1 maal per week. Bij langdurig gebruik is regelmatige controle door de arts gewenst. Wanneer u gelijktijdig middelen gebruikt die de bloedstolling vertragen, dient de injectieplaats gedurende tenminste 3 minuten te worden dichtgedrukt. Voorzichtigheid is ook geboden, wanneer u lijdt aan verhoogde oogboldruk (glaucoom) en aandoeningen waarbij bloeddrukdaling ongewenst is, zoals b.v. verlaagde bloeddruk.

Samenstelling
1 ampul à 2ml Androskat bevat 30 mg papaverinehydrochloride en 1 mg fentolaminemesylaat. Hoe werkt Androskat De werkzame bestanddelen van Androskat zorgen voor een verwijding van de bloedvaten en een verslapping van de spieren in het zwellichaam van de penis. Hierdoor stroomt er meer bloed in het zwellichaam, waardoor er een erectie kan ontstaan. De werking treedt vrijwel onmiddellijk in en is maximaal na ongeveer 15 minuten. De duur van de erectie is afhankelijk van de dosering en de oorzaak van de erectiestoornis.

Voor wie is Androskat bestemd
Androskat kan gebruikt worden bij onderzoek naar de oorzaak van erectiestoornissen of bij de behandeling van erectiestoornissen.

Voor wie is Androskat niet bestemd
Androskat niet gebruiken indien u lijdt aan:

 • andere aandoeningen van de penis, zoals b.v. kromstand, ontstekingen en plaatselijke verhardingen;
 • hartritmestoornissen en ernstige hartziekten;
 • een bepaalde vorm van bloedarmoede (sikkelcelanemie);
 • ernstige lever- of nierziekten;
 • overgevoeligheid voor bestanddelen van Androskat.

Welke bijwerkingen kan Androskat geven
Als gevolg van de injectie zijn de volgende bijwerkingen gemeld: bloeduitstorting, verdoofd gevoel in de penis, roodheid van de injectieplaats, voorbijgaande pijn en zwelling van de voorhuid en duizeligheid. Raadpleeg uw arts als deze verschijnselen langere tijd aanhouden. Bij regelmatig gebruik gedurende een langere periode kan een plaatselijke verharding ontstaan. Neem in dit geval contact op met uw arts. De verharding verdwijnt doorgaans na het stoppen met de injecties.

Overdosering
Het belangrijkste risico bij het toedienen van een te hoge dosering is het risico van een te lang durende injectie. Indien een erectie langer dan 3 uur aanhoudt dient u direct uw arts te waarschuwen. Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid machines te gebruiken. In enkele gevallen treedt duizeligheid op. Dit kan een nadelige invloed hebben op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

Androskat samen met andere geneesmiddelen, roken en alcohol 
Indien u ook andere geneesmiddelen gebruikt, vertelt u dit dan aan uw arts. Androskat kan de werking van geneesmiddelen die de bloedruk verlagen versterken. Roken vanaf een uur voor de injectie wordt afgeraden, omdat dit de werking negatief kan beïnvloeden. Alcohol kan de werking versterken, zodat de kans op een te lang durende erectie toeneemt. Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt dan ook ontraden.

Welke dosering moet u gebruiken
De dosering voor de behandeling van de erectiestoornis is afhankelijk van de oorzaak en varieert doorgaans van 0,10 tot 2 ml. De arts of apotheker heeft u verteld welke dosering u per keer moet injecteren. Dit staat ook vermeld op het etiket van de apotheek. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen en wijzigt u niets zonder overleg met uw arts. Androskat moet niet vaker dan 1 maal per week worden gebruikt en de maximale dosering bedraagt 3 ml per keer. Indien een injectie niet tot het gewenste resultaat leidt, mag u de injectie niet direct herhalen. Er moet minimaal 24 uur gewacht worden voordat u de volgende injectie toedient.

Het breken van het flesje Androskat
Instructies voor het gebruik van Androskat Het gereedmaken van de spuit en het injecteren dient bij voldoende licht uitgevoerd te worden. Neemt u de tijd voor deze handelingen. Let op een goede hygiene, was uw handen en de penis goed met zeep voordat u gaat injecteren. Voer onderstaande procedure alleen uit indien deze duidelijk uitgelegd en voorgedaan is door uw arts.

Gereedmaken van de injectiespuit

 • Tijdens het klaarmaken van de spuit hygiënisch werken, de naalden niet met de vingers aanraken.
 • De lange naald, opzuignaald op de injectiespuit plaatsen.
 • Eventuele vloeistof in het bovenste gedeelte van de ampul naar beneden tikken. De ampul openbreken bij het smalle deel van de hals. De ampul goed rechtop houden tijdens het openbreken.
 • De huls van de opzuignaald verwijderen, naald in de ampul steken en de injectievloeistof opzuigen in de injectiespuit. Vermuid opzuigen van lucht.
 • Beschermhuls weer op de naald zetten en de naald van de spuit verwijderen. Plaats de korte injectienaald op de spuit. Verwijder de huls van de injectienaald.
 • De injectiespuit met de naald naar boven houden en enkele malen met de nagel tegen de spuit tikken, om de luchtbellen te laten opstijgen. Vervolgens de spuit zover leegdrukken dat de voorgeschreven dosering in de spuit achterblijft.

Het toedienen van de injectie

 • Penis eerst opwrijven en zo dicht mogelijk tegen de buikwand vastpakken tussen duim en wijsvinger, zodanig dat de huid erover heen spant.
 • Selecteer een stukje huid waar geen bloedvaten zichtbaar zijn. Dit is bij voorkeur 4 tot 5 mm. links of rechts van het midden van de penis, vlak bij de buikwand. Hierdoor wordt beschadiging van zenuwen of de urineleider voorkomen. Reinig de injectieplaats met behulp van een alcoholwatje.
 • Houd de injectiespuit vast als een pen. Plaats de naald loodrecht op de injectieplaats.
 • Druk de naald (tot aan het plastic) door de huid in het zwellichaam. Hierbij moet door een weerstand worden geprikt.
 • Naald stukje terugtrekken, vingers laten verslappen en in één keer langzaam de oplossing volledig injecteren. Daarbij moet geen weerstand gevoeld worden. Indien u wel weerstand voelt, trekt u de naald 1 tot 2 mm terug en injecteert u opnieuw. Indien u nog steeds weerstand voelt, moet u de naald uit de penis trekken en controleren op verstopping door er een druppel uit te spuiten. Daarna kunt u de injectie opnieuw zoals hierboven beschreven uitvoeren.
 • Als de spuit volledig leeg is, trek dan de naald uit de penis en druk de injectieplaats tenminste 2 minuten dicht. Tegelijkertijd moet de penis licht worden gemasseerd om de vloeistof te verdelen.

Bewaring en houdbaarheid
Androskat bewaren bij kamertemperatuur (15-25° celcius) in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter de aanduiding “niet te gebruiken na” en op de ampul na de aanduiding “exp”. De eerste twee cijfers geven de maand aan; de laatste twee cijfers het jaartal. Buiten het bereik van kinderen houden. Nadere informatie Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen uw arts of apotheker.

Urologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA.
Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Urologie

E-mail: [email protected]
Afdeling A 10, rode route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien