Antistolling (subcutaan) toedienen

De arts of verpleegkundige heeft verteld dat u tijdens of rondom uw operatie een verhoogde kans op trombose heeft. Bij trombose vormen zich bloedstolseltjes in de bloedvaten die kunnen leiden tot complicaties. Om dit te voorkomen krijgt u medicatie toegediend in de vorm van injecties. Deze anstistollinginjecties (subcutaan) moeten gedurende een bepaalde periode, volgens voorschrift van de arts, toegediend worden.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe de antistollinginjectie moet worden toegediend.