APD infuus

Wat is APD?
APD (Dinatri pamidronas) is een zogenaamd bifosfonaat. Het remt in de botten zowel de aanmaak als de werking van osteoclasten. Osteoclasten zijn cellen in de botten die de botafbraak stimuleren. Hierdoor kunnen botten zwakker worden en in sommige gevallen kan hierdoor het kalkgehalte in het bloed verhoogd raken. Bij een hoog calciumgehalte in het bloed ontstaan symptomen van misselijkheid, slechte eetlust, dorst, obstipatie en uiteindelijk ook sufheid. APD is één van meerdere bifosfonaten. Het kan zowel in tabletvorm als via een infuus worden toegediend. Als het in tabletvorm gegeven wordt, komt er maar een klein gedeelte in het bloed. Daarom wordt het, als effect snel gewenst is, via een infuus van ongeveer een uur toegediend. Aantal en frequentie van de infusen hangt af van de klachtenvermindering bij evaluatie tussen patiënt en arts. Er zijn ook andere bifosfonaten als tablet verkrijgbaar (Ostac, Bonefos, Fosamax en Didrokit).Ook hiervoor geldt dat ze pas op langere termijn effect hebben.

Bij welke aandoeningen wordt APD gegeven?

Interne Geneeskunde

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Interne Geneeskunde

Afdeling A 05, rode route
E-mail: intpo@zha.nl

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien