Bestraling (radiotherapie)

Bij bestraling worden de tumorcellen door ioniserende stralen zodanig beschadigd, dat ze hierdoor gedood worden. Het heeft als doel om lokaal de ziekte te bestrijden. Voor het verkrijgen van het juiste effect van de bestraling is het noodzakelijk om meerdere keren achtereen bestraald te worden. Dit houdt in dat er enkele weken aaneengesloten bestraald wordt met uitzondering van de weekenden.

Alvorens u begint met de bestralingscyclus is het belangrijk dat de radiotherapeut berekent hoeveel keren u bestraald moet worden, met welke dosis en binnen welk bestralingsveld. Dit bestralingsveld wordt aan de hand van een tevoren gemaakte CT-scan bepaald. Het gebied kan dan met behulp van een simulator worden afgetekend met een inkt die langer op de huid blijft zitten. 

Wat merk je van de bestraling?
Tijdens de bestraling merk je niets. Je hoort alleen het geluid van het bestralingsapparaat en dit duurt slechts enkele minuten. Soms moeten de instellingen tijdens een bestralingssessie worden gewijzigd of aangepast. Je mag na afloop gewoon weer naar huis. Wel kan de huid na enkele bestalingen licht verbrand raken. Dit is mede afhankelijk van uw huidtype. Deze huidverbranding kan behandeld worden met een lotion die door de radiotherapeut wordt voorgeschreven.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur
Voor het maken van röntgenonderzoek of een echo, heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig. 

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Afdeling C 32, gele route
Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur