Bevalplan maken

Vooraf aan de bevalling kunt u een bevalplan maken. In een bevalplan beschrijft u uw wensen rondom de bevalling. Sommige vrouwen vinden het fijn om zich zo alvast voor te bereiden op de bevalling. Het is bedoeld om de zorgverleners te laten weten wat u belangrijk vindt en wat uw ideeën en wensen zijn. Tegelijk is het een manier om met uw partner te bespreken wat jullie verwachtingen zijn van de bevalling en van elkaar.

Door het bevalplan blijft u betrokken bij de dingen die tijdens de bevalling gebeuren en de beslissingen die genomen worden. Ook op momenten dat u zelf niet goed kunt vertellen wat u wilt.

Algemeen
Een bevalplan is bedoeld als een manier om de bevalling met de gynaecoloog te bespreken. Hij of zij moet het plan in korte tijd kunnen lezen en begrijpen. Daarom: houd het simpel. Een bevalplan past het liefst op één A4-tje.

Bij 'brochures' vind je een invulformulier. Vermeld in korte zinnen wat je wensen zijn.
Beschrijf vooral wat echt belangrijk voor je is. Zet het belangrijkste bovenaan. Schrijf een wensenlijst en geen lijst met eisen.

Hieronder vind je onderwerpen die je kunt gebruiken bij het schrijven. Je hoeft ze niet allemaal te gebruiken.

Begeleiding

 • Wie wil je graag bij je hebben tijdens de bevalling, behalve de verloskundige en kraamhulp?
 • Wanneer wil je dat zij er zijn? 

Waar bevallen?

 • Op welke plek wil je het liefst bevallen? Bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis?
 • Heb je wensen over de ruimte waar je bevalt en de sfeer?

Weeën en persen

 • Welke houdingen wil je gaan gebruiken bij het opvangen van de weeën en tijdens het persen? Bijvoorbeeld: lopen, op de baarkruk, onder  de douche, in bad.
 • Hoe wil je omgaan met de pijn van de weeën?
 • Als je kiest voor pijnstilling met medicijnen, welke soort wil je gebruiken? Bijvoorbeeld: remifentanil of epiduraal.

Ziekenhuis

 • Heb je ideeën over eventuele ingrepen? Heb je wensen voor het geval dat een keizersnede nodig is?Bijvoorbeeld: partner aanwezig, kennismaking met je kind.
 • Heb je wensen over het verblijf in het ziekenhuis?
 • Heb je wensen voor het geval dat je kind om gezondheidsredenen niet bij je in de buurt kan zijn?

Kind

 • Hoe wil je met de baby omgaan als hij/zij net is geboren? Bijvoorbeeld: lichamelijk contact, navelstreng doorknippen, verzorging.
 • Welke voeding wil je je kind geven?

Overige wensen

 • Heb je nog wensen of opmerkingen over de bevalling die hierboven niet zijn genoemd ?Hier kun je jouw wensen voor je bevalling opschrijven.
Gynaecologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Avondspreekuur
Op de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: gyna2@zha.nl

Verloskunde

Telefoon: (020) 755 6648
Bedoeld voor eerste contactpersoon van de patiënt voor informatie over situatie en behandeling. Hij/zij kan familie en vrienden verder op de hoogte houden. 
Locatie: L3, 1e etage