Bloedtransfusie

Redenen bloedtransfusie
Ieder jaar ontvangen zo’n 250.000 mensen in Nederland een bloedtransfusie. Het doel van een bloedtransfusie is meestal om een bloedarmoede snel op te lossen. Bloedarmoede kan ontstaan door bloedverlies tijdens een operatie of na een ongeval, maar ook als er door het lichaam te weinig bloed wordt aangemaakt.

Voorschrijven transfusie
In principe zal uw behandelend arts alleen na uw toestemming een bloedtransfusie voorschrijven, tenzij er sprake is van een noodsituatie.

Om uw toestemming te kunnen geven moet u door de arts worden geïnformeerd over:

  • de reden van de bloedtransfusie;
  • de risico’s die zijn verbonden aan de bloedtransfusie;
  • de risico’s als u niet instemt met bloedtransfusie;
  • eventuele alternatieven voor een bloedtransfusie;
  • of transfusie met uw eigen bloed mogelijk is (autologe bloedtransfusie).