Borstsparende operatie bij borstkanker

Bij een borstsparende operatie wordt de tumor verwijderd. Er wordt ook een gedeelte gezond borstweefsel weggehaald, dat om de tumor heen ligt. Dit om er zo zeker mogelijk van te zijn dat er geen kwaadaardige tumorcellen in de borst achter blijven. Het uitgangspunt is om hierbij zo min mogelijk gezond weefsel mee te nemen en om het cosmetisch zo mooi mogelijk te maken.

Om na te gaan of er uitzaaiingen zijn, verwijdert de chirurg tijdens de operatie meestal ook de schildwachtklier. Dit is de eerste lymfklier waarnaar een tumor in de borst eventueel kan uitzaaien. Onderzoek van het weggenomen weefsel en de schildwachtklier bepaalt of er wel of geen aanvullende operatie nodig is, waarbij een deel of de hele borst of de overige okselklieren alsnog moeten worden verwijderd. Bestralen van de oksel kan in sommige gevallen een alternatief zijn voor een operatie. Uw behandeld chirurg zal u hierover informeren indien deze behandeling voor u van toepassing is. 

De operatie vindt in bijna alle gevallen plaats in Ziekenhuis Amstelland.

Borstkanker-zorg

U wordt doorverwezen door uw huisarts via Zorgdomein. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt daarvoor gebruik maken van het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Borstkanker-zorg

Centrum voor borstkankerzorg

Centrum voor borstkankerzorg: polikliniek assistentes ; 020-7557011
e-mailadres; info@borstkanker-zorg.nl

Ziekenhuis Amstelland: mammacareverpleegkundige: 020 - 755 6023. Bij afwezigheid kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken.

VUmc; 020 - 444 3391. U kunt uw bericht inspreken, wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.