Bronchoscopie

Een bronchoscopie is een onderzoek van de luchtwegen. Het onderzoek heeft tot doel het inwendige van de luchtwegen te bekijken en de aanwezigheid van eventuele afwijkingen te beoordelen.

Het onderzoek wordt gedaan met een buigzaam en bestuurbaar kijkinstrument (endoscoop). Dit is een slangetje van 6 mm dik. Een bronchoscopie vindt plaats op de afdeling Endoscopie in het Behandelcentrum.

Longziekten

Maak uw afspraak telefonisch bij de Polikliniek Longziekten.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt uw afspraak wijzigen of annuleren via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Endoscopie afdeling

Afdeling C 33 t/m 36, gele route
Telefoonnummer: (020) 755 7120

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7031
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur