Combinatietest

In elke zwangerschap bestaat een kans van 2-3 % dat de baby een aangeboren afwijking zal hebben. Vaak zijn de afwijkingen zeer gering en niet of nauwelijks van betekenis, maar soms is de afwijking ernstig. Het syndroom van Down (een chromosoomafwijking) kan zo’n afwijking zijn.

Om met zekerheid te weten of dit het geval is onderzoekt men cellen die van het vruchtwater of placenta afkomstig zijn. Deze cellen kunnen alleen verkregen worden door een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie; ingrepen die enig risico met zich meebrengen. Dit risico is een van de belangrijkste redenen om eerst te bepalen hoe hoog de kans is dat de baby het syndroom van Down heeft, alvorens een van beide testen aan te bieden. Dit kan door middel van de combinatietest. De combinatietest bestaat uit twee onderdelen: de nekplooimeting (NT-meting of nuchal translucency) en de dubbeltest (eerste trimester serumtest, een bloedtest). Deze kunnen op verschillende tijdstippen in de zwangerschap worden verricht.

Kijk voor meer informatie ook op de website van het RIVM op de pagina Downscreening.

Gynaecologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Avondspreekuur
Op de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: gyna2@zha.nl

Verloskunde

Telefoon: (020) 755 6648
Bedoeld voor eerste contactpersoon van de patiënt voor informatie over situatie en behandeling. Hij/zij kan familie en vrienden verder op de hoogte houden. 
Locatie: L3, 1e etage