Contrastnefropathie onderzoek

Bij sommige patiënten is het nodig om voorafgaand aan een radiologisch onderzoek met jodiumhoudende contrastmiddelen, onderzoek te doen naar de werking van de nieren. Dit wordt contrastnefropathie onderzoek genoemd. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst, een afspraak bij de internist en bloedafname.

Voorbeelden van radiologische onderzoeken waarbij jodiumhoudende contrastmiddelen worden gebruikt zijn:

 • CT-scan;
 • angiografie (bloedvatonderzoek van slagaders, hart- of kransslagaders);
 • PET-CT-scan;
 • behandeling van de bloedvaten (bijvoorbeeld dotteren).

Als er sprake is van één of meerdere van de volgende risicofactoren, is het van belang voorafgaand aan het onderzoek te weten hoe goed uw nieren werken:

 • slecht werkende nieren;
 • suikerziekte (diabetes mellitus);
 • hart- en vaatziekten;
 • uitdroging;
 • gebruik van plastabletten;
 • gebruik van zogenaamde NSAID's. Deze middelen worden gebruikt tegen pijn en om ontstekingen te remmen. Veel gebruikt zijn Diclofenac, Ibuprofen en Naproxen. Wilt u weten of de geneesmiddelen die u gebruikt tot de groep NSAID behoren, dan kunt u dit informeren bij uw apotheek, huisarts of specialist. Ook kunt u dit via internet opzoeken, bijvoorbeeld bij http://www.apotheek.nl/.
 • te lage bloeddruk;
 • leeftijd boven 75 jaar;
 • ziekte van Kahler;
 • ziekte van Waldenström.
Interne Geneeskunde

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Interne Geneeskunde

Afdeling A 05, rode route
E-mail: [email protected]

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien