Dobutamine stress echocardiogram

Bij een dobutamine stress echocardiogram, verkort ’stressecho’ genoemd, wordt door middel van geluidsgolven gekeken naar de
wandbewegingen van de hartkamers. Dit gebeurt zowel in een rusttoestand als in een situatie dat het hart belast wordt. De belasting
wordt verkregen door middel van toediening van het medicijn Dobutamine, hetgeen tot gevolg heeft dat er een versnelde hartslag
ontstaat. Dit is vergelijkbaar met een zware lichamelijke inspanning. Als er tijdens de situatie waarin belasting wordt nagebootst, zuurstoftekort optreedt in een bepaald gedeelte van het hart, dan zal dit zichtbaar worden in de vorm van een verminderde beweegbaarheid van dat gedeelte van de hartspier. Door de bewegende beelden tijdens rust en inspanning met elkaar te
vergelijken, kan gezien worden welk gedeelte in het hart zuurstoftekort heeft bij inspanning en in welke mate dit optreedt.

Cardiologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Gezondheidscentrum Waterlinie
De cardiologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie.

Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Hartrevalidatie
Uw cardioloog bepaalt of u in aanmerking komt voor de Hartrevalidatie. Hij/zij zal de coördinator Hartrevalidatie verzoeken contact met u op te nemen. 

Cardiologie

Locatie: Afdeling B 26, blauwe route
E-mail: cardio@zha.nl

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien