Echografie

Bij echografie wordt gebruik gemaakt van geluidstrillingen en golven. Een microfoontje zendt geluid uit en vangt de echo daarvan op. De geluidsgolven lopen door het weefsel en worden teruggekaatst. Verschillende weefselsoorten en weefselsoortovergangen produceren verschillende echo’s. Ook veranderingen in toonhoogte (Doppler-effect) kan in de beeldvorming worden meegenomen waardoor bijvoorbeelden snelheden van bloeddoorstroming kunnen worden gemeten.

Echografie van de bovenbuik
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de lever, galblaas, galwegen, alvleesklier, milt, grote bloedvaten en nieren. Voor dit onderzoek moet u vier uur van te voren nuchter zijn. Dit betekent dat u niet meer mag eten, drinken en roken. Het onderzoek duurt 15-20 minuten.

Echografie van de nieren en blaas
Indien noodzakelijk voor het onderzoek drinkt u anderhalf uur voor het onderzoek drie glazen vocht (water, thee, koffie enz.) en gaat u niet meer naar het toilet. Het onderzoek duurt 10-15 minuten.

Echografie van de onderbuik
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de blaas, de darm en/of de baarmoeder en eierstokken. U drinkt anderhalf uur van te voren zes glazen vocht (water, thee, koffie, enz.). U gaat dan ook niet meer naar het toilet. Het onderzoek duurt 10-15 minuten.

Echografie van de schildklier
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. Het onderzoek duurt 10 minuten.  

Echografie van de borst en de oksel
Door het maken van de echo kan een tumor of cyste zichtbaar worden gemaakt. Een reden voor echografisch onderzoek van de borst kan zijn:

 • een zichtbare afwijking op het mammogram;
 • een voelbare afwijking met of zonder afwijkingen op het mammogram;
 • een voelbare afwijking bij vrouwen onder de 30 jaar;
 • een voelbare afwijking bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Ook wordt er soms een echo gemaakt van uw oksel. Er wordt gekeken naar de vorm en de grootte van de okselklieren die een maat kunnen zijn voor de eventuele aantasting hiervan door tumorcellen.

Classificatie
Na beoordeling van de echo wordt door de radiologen een oordeel gegeven over de aard van de afwijking op grond van de internationale BIRADS-classificatie (Breast Imaging Reporting And Date System):

 • Birads 0 geen duidelijk oordeel mogelijk – aanvullende diagnostiek vereist
 • Birads 1  normaal onderzoek
 • Birads 2  goedaardige afwijking
 • Birads 3 waarschijnlijk goedaardig
 • Birads 4  waarschijnlijk kwaadaardig
 • Birads 5  zeer verdacht voor een kwaadaardige afwijking
 • Birads 6 pathologisch bewezen kwaadaardige afwijking

Op de verwijzing van het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker (BOB) vindt u deze classificatie terug.

Duplex onderzoek van de bloedvaten
Met duplexonderzoek kan een vernauwing in de slagader worden aangetoond. Een vernauwing wordt meestal door aderverkalking veroorzaakt. De bloedvaten worden afgebeeld door middel van echografie. Met behulp van Dopplersignalen wordt de snelheid van de bloedstroom gemeten. Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. Het onderzoek duurt 30 minuten.

De uitslag
De arts die het onderzoek aangevraagd heeft, informeert u over de uitslag. 

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur
Voor het maken van röntgenonderzoek of een echo, heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig. 

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Afdeling C 32, gele route
Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur